Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24132
Title: Підвищення якості фізико-математичної освіти старшокласників в системі доуніверситетської підготовки
Other Titles: Повышение качества физико-математического образования старшеклассников в системе довузовской подготовки
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Фізико-математична освіта, фізико-математична підготовка, старшокласники, доуніверситетська підготовка, професійний інтерес, профорієнтаційне анкетування, технічний університет, Інститут доуніверситетської підготовки.
Физико-математическое образование, физико-математическая подготовка, старшеклассники, довузовская подготовка, профессиональный интерес, профориентационное анкетирование, технический университет, Институт довузовской подготовки.
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету, Україна
Citation: Муранова Н. П. Підвищення якості фізико-математичної освіти старшокласників в системі доуніверситетської підготовки / Н. П. Муранова // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : XIV наук.-метод. конф., 25 квіт. 2013 р., м. Житомир : тези доп. / Мін-во оборони України ; Мін-во освіти і науки України ; Житомир. військ. ін т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун ту. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – С. 71–73.
Abstract: Розглядається специфіка професійного інтересу старшокласників при вивченні фізико-математичних дисциплін у процесі підготовки до навчання у технічному університеті в системі доуніверситетської підготовки. Окреслено результати профорієнтаційного анкетування серед слухачів підготовчих курсів. Доуніверситетська підготовка розглядається як основа подальшої якісної освіти фахівців у технічному університеті. Визначено чинники, що зумовлюють низьку якість фізико-математичної освіти старшокласників при підготовці до вступу у ВНЗ.
Рассматривается специфика профессионального интереса старшеклассников при изучении физико-математических дисциплин в процессе подготовки к обучению в техническом университете в системе довузовской подготовки. Определены результаты профориентационного анкетирования среди слушателей подготовительных курсов. Довузовская подготовка рассматривается как основа дальнейшего качественного образования специалистов в техническом университете. Определены факторы, которые определяют низкое качество физико-математического образования старшеклассников при подготовке к поступлению в ВУЗ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24132
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підвищення якості ФМ освіти старшок. у системі Дп.pdfМуранова Н. П. Тези доповіді2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.