Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24130
Title: Моніторинг навчальних досягнень старшокласників з математики в Інституті доуніверситетської підготовки технічного університету
Other Titles: Мониторинг учебных достижений старшеклассников по математике в Институте довузовской подготовки технического университета
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Моніторинг, старшокласники, слухачі, технічний університет, навчальні досягнення, Інститут доуніверситетської підготовки, математика.
Мониторинг, старшеклассники, слушатели, технический университет, учебные достижения, Институт довузовской подготовки, математика.
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П Моніторинг навчальних досягнень старшокласників з математики в Інституті доуніверситетської підготовки технічного університету / Н. П. Муранова // Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін : Міжнар. наук. конф., 18–19 січ. 2013 р., м. Київ : матер. конф. – К. : Вид во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 108–109.
Abstract: Здійснено моніторинг динаміки навчальної успішності з математики слухачів Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету. Визначено об’єктивні чинники низького рівня математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті.
Осуществлен мониторинг динамики учебной успеваемости по математике слушателей Института довузовской подготовки Национального авиационного университета. Определены объективные факторы низкого уровня математической подготовки старшеклассников к обучению в техническом университете.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24130
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моніторинг навчальних досягнень старш. з математики в ІДП ТУ.pdfМуранова Н. П. Матеріали конференції1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.