Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23783
Title: Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників комбайну на його продуктивність.
Other Titles: Influnse’s analysis of grain – harvester’s technical – operating characteristics upon its productivity.
Уборочно-транспортный процесс, бункер, комбайн зерновой, показатель, технико-эксплуатационный, производительность комбайна, работа совместная, урожайность.
Authors: Хребет, Валерій Григорович
Хребет, Валерий Григорьевич
Khrebet, Valeriy
Виноградов, Микола Семенович
Виноградов, Николай Семенович
Vinogradov, Mykola
Котула, Едуард Леонідович
Котула Эдуард Леонидович
Cotula, Eduard
Keywords: Збирально-транспортний процес: бункер, врожайність, комбайн зерновий, продуктивність комбайну, показники техніко-експлуатаційні, робота спільна.
Transportable – gathered process, bunker, productivity of crops, grain – harvest-er, grain – harvester’s productivity, technical – operating characteristic, collective work.
Уборочно-транспортный процесс, бункер, комбайн зерновой, показатель, технико-эксплуатационный, производительность комбайна, работа совместная, урожайность.
Issue Date: 26-Dec-2011
Publisher: АДІ ДВНЗ «ДонНТУ» , м. Горлівка, Україна
Citation: Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників комбайну на його продуктивність / В. Г. Хребет, М. С. Виноградов, Е. Л. Котула // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – Горлівка : ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011.– № 2 (13). – С. 63–67.
Abstract: Представлено аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників комбайну на його продуктивність. Показано, що на продуктивність комбайну суттєво впливає врожайність, а відповідна залежність має гіперболічний характер. Знання числових параметрів врожайності на конкретному полі дозволяють визначити продуктивність комбайну і корегувати технологію спільної роботи автомобілів та комбайнів при збиранні зернових культур.
Here is given the influence’s analysis of the grain – harvester’s technical –operating characteristics upon its productivity. Here is also shown that productivity of crops influences the grain – harvester’s productivity very much and the corresponding defense has hyperbolical character. The knowledge of the definite field’s productivity of crops allows us to determine the grain – harvester’s productivity and to correct the collective work’s technology of cars and grain – harvesters during the cereal’s gathering.
Представлен анализ влияния технико-эксплуатационных показателей комбайна на его производительность. Показано, что на производительность комбайна существенно влияет урожайность, а соответствующая зависимость имеет гиперболический характер. Знание числовых параметров урожайности на конкретном поле позволяет определить производительность комбайна и корректировать технологию совместной работы автомобилей и комбайнов при уборке зерновых культур.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23783
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.