Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23289
Title: Гідродинаміка ламінарного потоку неньютонівської рідини в циліндричних зазорах
Authors: Копилов, Станіслав Володимирович
Keywords: гідродинамічна початкова ділянка
Issue Date: 2016
Abstract: Копилов С.В. “Гідродинаміка ламінарного потоку неньютонівської рідини в циліндричних зазорах”- Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.05 “механіка рідини, газу та плазми”.- Національний авіаційний університет.- Київ, 2016. В дисертаційній роботі розроблені наукові основи розрахунку робочих елементів машин та апаратів хімічної технології в яких основною частиною являються циліндричні щілини зазори утворені двома коаксіальними циліндрами. Описаний процес формування кінематичних і динамічних характеристик потоку неньютонівської рідини на гідродинамічній початковій ділянці. Проведена оцінка ролі сили інерції від конвективного прискорення на характеристики потоку розподілу тиску та напруг. Установлено вплив геометричних параметрів щілинного зазору на асиметрію епюри швидкостей та надані рекомендації по її розрахунку. Визначені умови виникнення несталості течії в зазорі на основі фізичного моделювання з використанням ефекту Допплера. Отримані дані о кінематики потоку на гідродинамічній початковій ділянці та розроблена методика по використанню результатів дослідження при розрахунку конкретних типів обладнання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23289
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.05

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат нов 1посл 22.11.2016.doc390 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.