Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22493
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Атомна і ядерна фізика»
Other Titles: НП «Атомна і ядерна фізика»
Authors: Павлик, Борис Захарович
Keywords: Атомна і ядерна фізика
Квантова будова
Дискретна симетрія
Шредінгер
Нуклон
Ядро
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна “Атомна і ядерна фізика” є одним з розділів базового курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх природничих наук та спрямована на підготовку студента, який спеціалізується за напрямком 6.040204 «Прикладна фізика». Основна мета полягає у одержанні базових знань з атомної і ядерної фізики та ознайомлення з основними поняттями, означеннями і методами квантової механіки; досконале вивчення теоретичних та експериментальних основ атомної і ядерної фізики та знайомство з сучасними підходами. Передбачається виконання фізичного практикуму з атомної фізики з метою розвитку у студентів навичок постановки експерименту, обробки результатів експерименту та спостереження фізичних явищ. Завданнями навчальної дисципліни є: Навчити студентів вільно орієнтуватися на якісному й кількісному рівні в основних фізичних явищах, пов’язаних з проявами квантової будови речовини, виробити навички практичного використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності. Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіти, яке закладає базу для подальшої спеціалізації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22493
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Atomna_i_yaderna_fizika_0402_040204.docНавчальна програма2.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.