Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22492
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Фізика плазми»
Other Titles: НП «Фізика плазми»
Authors: Черемних, Олег Костянтинович
Keywords: Фізика плазми
Плазма
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є базовою для вивчення і засвоєння фундаментальних знань з фізики, оволодіння основними поняттями, принципами і підходами до розуміння сутності фізичних процесів. Ці навички необхідні для формулювання як загальних, так і конкретних фізичних моделей та розробки методів дослідження плазми, що є необхідним моментом формування висококваліфікованого фахівця в області прикладної фізики, зокрема, для авіакосмічної промисловості та досліджень космосу, інших високотехнологічних галузей, зокрема, енергетичної . Метою дисципліни «Фізика плазми» є формування знань з фізики плазми, шляхом вивчення: основних понять фізики плазми, основних термінів та визначень, теоретичного забезпечення досліджень у зазначеній галузі, характеристики методів математичного забезпечення і засобів їх реалізації, принципів побудови фундаментальних моделей, застосованих у фізиці плазми, новітніх досягнень науки і техніки на основі фізики плазми, що тісно пов'язані з такими досягненнями науки та техніки як: керовані термоядерні реакції, фізика ближнього космосу, астрофізика, пряме перетворення теплової енергії в електричну, одержання надшвидких газових струменів і потоків, нові напрямки в зварюванні й обробці поверхонь металів, в квантовій електроніці, газовій енергетиці. Паралельно із вивченням теоретичних аспектів передбачається проведення практичних занять із застосуванням теоретичних положень при розв'язуванні різноманітних практичних задач. Також має бути виконана курсова робота з метою вирішення конкретної науково-технічної задачі з основних проблем фізики плазми. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - послідовне викладання основ фізичних процесів, що є характерними для плазми; - ознайомлення з фундаментальними поняттями, законами, теоріями, що використовує фізика плазми, а також з методами досліджень у фізиці плазми; - оволодіння прийомами та методами розв'язання конкретних задач з різних перспективних напрямів науки та техніки, безпосередньо пов'язаних з фізикою плазми; - ознайомлення з сучасним науковим обладнанням, що використовують при вивченні фізики плазми, вироблення навичок практичного застосування набутих знань, методів та підходів у подальшому навчанні та в майбутній діяльності фахівця, у тому числі з виділення фізичний змісту та формування навиків проведення експерименту у подальшій галузевій профілізації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22492
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП1_фізика плазми_0402_040204.docНавчальна програма2.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.