Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22489
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Фізика твердого тіла»
Other Titles: НП "Фізика твердого тіла"
Authors: Матвієвська, Галина Іванівна
Keywords: Тверде тіло
Кристали
Кінетичні
Оптичні
Магнітні
Надпровідні
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна “Фізика твердого тіла” вивчається на завершальному етапі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційнимо рівнем “бакалавр” після засвоєння необхідного математичного апарату та дисциплін загальної і теоретичної фізики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасних уявлень про будову та властивості речовини. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - дослідження моделі твердого тіла на основі просторової та електронної будови; - оволодіння теоретичними і експериментальними методами дослідження кристалів; - розкриття взаємозв’язку будови і властивостей (кінетичних, оптичних, магнітних, надпровідних тощо) твердого тіла.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22489
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Фізика твердого тіла.docНавчальна програма3 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.