Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22485
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Теорія поля»
Other Titles: НП "Теорія поля"
Authors: Северин, Володимир Святославович
Keywords: Механіка
Електродинаміка
Теорія поля
Максвел
Електромагнітне поле
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна “Теорія поля” є складовою циклу професійної підго-товки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальність «При-кладна фізика»” і базується на засвоєнні поглиблених знань з класичної електро-динаміки і ставить до мети досконале вивчення теоретичних основ електрики та магнетизму. Метою викладання дисципліни є: одержання студентами міцних і ґрунтовних знань з таких розділів дисципліни як:  механіка та електродинаміка у чотирьохвимірному просторі-часі,  система рівнянь Максвела у чотирьохвимірному вигляді,  електромагнітне випромінювання,  застосування рівнянь Максвела для опису явищ електрики та магнетизму, теорія електромагнітних хвиль; Завданням вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів вільно орієнту-ватися на рівні теоретичної фізики в основних фізичних явищах, пов’язаних з про-явами електромагнітного поля, виробити навички практичного використання за-своєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльно-сті.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22485
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Теорія поля.docНавчальна програма2.38 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.