Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22478
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА"
Other Titles: НП "Теоретична механіка"
Authors: Єжов, Сергій Миколайович
Keywords: Теоретична механіка
Статика
Кінематика
Динаміка
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фізико-математичний профіль фахівця в області прикладної фізики. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження динаміки, статики, кінематики та малих коливань матеріальних тіл та формування у студентів лагранжев та гамільтонів світогляд з позицій класичної механіки щодо механічних процесів, породжених взаємодією матеріальних тіл. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: – зведення довільної системи сил до головного вектора та головного моменту; вміння знаходити інваріанти; – оволодіння основними рівняннями рівноваги; вміння досліджувати статично невизначені системи; – вміння описати кінематику точки та абсолютно твердого тіла; – вміння застосувати основні теореми динаміки; – оволодіння рівняннями Лагранжа та Гамільтона для дослідження проблем теоретичної механіки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22478
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_числові методи_0402_040204.docНавчальна програма2.37 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.