Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22476
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Числові методи»
Other Titles: НП "Числові методи"
Authors: Шмельова, Людмила Володимирівна
Keywords: Числові методи
Аналіз
Функція
Інтерполяція
Рівняння
Апроксимація
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Числові методи» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальність «Прикладна фізика» і є базовою для вивчення всіх дисциплін, в яких використовується комп’ютерне моделювання фізичних процесів. Метою викладання дисципліни є: ознайомлення з методами обчислювальної математики, практикою застосування обчислювальних методів до задач з фізики та основами наукового програмування. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - опанування мовами прикладних пакетів наукових обчислень; - оволодіння принципами, методами та алгоритмами наближеного аналізу і синтезу математичних моделей; - застосовування отриманих знань при розв’язуванні тестових задач .
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22476
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_числові методи_0402_040204.docНавчальна програма2.37 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.