Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22471
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “ ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА”
Other Titles: НП "Електронна спектроскопія твердого тіла"
Authors: Карбівський, Володимир Леонідович
Keywords: Спектроскопія
Тіло
Випромінення
EXAFS
XANES
Поглинання
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін фундаментального циклу та належить до завершального етапу освіти за спеціальністю 6.040204 «Прикладна фізика (за галузями використання)». Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів систематичних уявлень про можливості електронної спектроскопії в аналізі хімічного складу, електронну структуру поверхні та об`єму твердих тіл, розподілу заповнених і незаповнених енергетичних поверхневих рівнів, ступеня окислення та хімічної активності поверхні, засвоєння теоретичних засад методів електронної спектроскопії. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування базових знань в області спектроскопії твердого тіла, зокрема, таких як фізичні основи взаємодії рентгенівських променів з речовиною, які формують у студентів необхідний базис для розуміння фізичних принципів спектроскопічних методів, що використовуються для дослідження твердого тіла;  засвоєння теоретичних засад методів електронної спектроскопії та оволодіння методологією і особливостями їх застосування, набуття практичних навичок отримання та розшифровки спектрів поглинання, пропускання і відбивання та спектральних характеристик досліджуваних об’єктів; формування практичних навичок у студентів, необхідних для спектроскопічного аналізу хімічного складу, електронної структури поверхні та об`єму твердих тіл, розподілу заповнених і незаповнених енергетичних поверхневих рівнів, ступеня окислення та хімічної активності поверхні в межах випускних робіт на ступінь бакалавра.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22471
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_1_карбівский_електронна спектроскопія.docНавчальна програма3.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.