Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22469
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Електродинаміка»
Other Titles: Електродинаміка
Authors: Васецький, Юрій Миколайович
Keywords: Електродинаміка
Електромагнітне поле
Потенціал
Кулон
Імпульс
Діелектрик
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна відноситься до одного з розділів теоретичної фізики і є теоретичною основою для вивчення і засвоєння фундаментальних знань з фізики. Оволодіння основними поняттями і принципами та отримання необхідних навичок закладає основу формулювання та вирішення конкретних задач і використання методів дослідження електромагнітних явищ, що є необхідним моментом формування фахівця в області прикладної фізики.Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних понять, принципів та методів класичної електродинаміки і застосовування отриманих знань для опису електромагнітних явищ. Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіти, який закладає базу для подальшої спеціалізації.Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - отримання знань про основні принципи теоретичних основ класичної електродинаміки; - навчання студентів вільно орієнтуватися в основних фізичних явищах, пов’язаних з проявами електромагнітного поля; - навчання студентів вмінь якісного і кількісного опису електромагнітних процесів; - отримання навичок практичного використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22469
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_електродинаміка_0402_040204.docНавчальна програма2.42 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.