Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22464
Title: Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж
Authors: Александер, Марек Богуслав
Keywords: безпроводова сенсорна мережа
Issue Date: 27-Jul-2016
Abstract: У роботі проведено аналіз БСМ (архітектури, протоколів), який вказав на їх ураз-ливість до різного роду кібератак, що порушують конфіденційність, цілісність і дос-тупність інформаційних ресурсів. Запропоновані нові математичні моделі інформа-ційних структур ймовірності загроз визначеного класу DoS-атак, які дозволяють оці-нювати рівень впливу показників загроз щодо БСМ. Отримала подальший розвиток модель захищеної комунікації «клієнт-сервер-шлюз-вузол», яка дає можливість іден-тифікувати клас реалізованої кібератаки на БСМ та визначити відповідні заходи про-тидії. Отримав подальший розвиток метод відновлення повідомлення, який дає мож-ливість на 11% ефективніше забезпечити цілісність повідомлень в умовах реалізації відповідних кіберзагроз БСМ. Удосконалено метод ймовірнісного маркування пакетів у БСМ, який дозволяє здійснювати моніторинг БСМ та відстежувати джерела кібератак точніше на 17%. Отримали подальший розвиток структурно-аналітичні моделі забез-печення живучості інформаційно-управляючих систем БСМ, які дають можливість здійснювати вибір ефективної стратегії обслуговування гарантоздатної інформаційно-управляючої системи за показниками готовності технічного та інформаційного станів відносно сформованої множини дефектів. Удосконалено технології обчислень на елі-птичних кривих, які дозволяють забезпечити високу швидкість криптографічної обро-бки даних у пристроях інформаційно-управляючих систем БСМ. Отримали подальший розвиток структурно-аналітичні моделі обчислювачів на еліптичних кривих у пристроях інформаційно-управляючих систем, які дозволяють досягти мінімальних розмірів еліптичних кривих, що можуть бути застосовані для забезпечення захисту інформаційно-управляючих систем БСМ. Отримали подальший розвиток структурно-аналітичні моделі обчислення дискретного логарифму для кривих над полем GF(2m), які дають можливість будувати високопродуктивні криптографічні пристрої на еліп-тичних кривих і збільшити швидкість виявлення криптоаналітичних атак на інформа-ційно-управляючі системи БСМ мінімум у 102 разів. Розроблено програмні засоби захисту інформації і рекомендації щодо практичного застосування запропонованих методів і моделей у БСМ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22464
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdfАвтореферат1.58 MBAdobe PDFView/Open
diser_ua_2.0.pdfДисертація5.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.