Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХарченко, Володимир Петрович-
dc.contributor.authorБарабанов, Юрій Миколайович-
dc.contributor.authorМіхалочкін, Микола Андрійович-
dc.date.accessioned2016-09-26T10:41:06Z-
dc.date.available2016-09-26T10:41:06Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationСистеми зв’язку та навігації : навч. посіб. / В.П. Харченко, Ю. М. Барабанов, М. А. Міхалочкін. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 216 с.uk_UA
dc.identifier.issn978-966-598-535-8-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22411-
dc.descriptionПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. ВСТУП Модуль І. СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ Розділ А. МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ А.1. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЧАСТОТИ АВІАЦІЙНИХ РАДІОСТАНЦІЙ А.1.1. Організація та структура авіаційного електрозв’язку А.1.2. Вимоги до бортових засобів зв’язку А.1.3. Вимоги до параметрів бортових радіостанцій декаметрових хвиль А.1.4. Способи і види організації зв’язку А.1.5. Структурні схеми каналів радіозв’язку . А.1.6. Методи стабілізації частоти авіаційних радіостанцій А.1.7. Особливості побудови авіаційних радіостанцій . Контрольні запитання А.2. ЦИФРОВА МЕРЕЖА АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ ATN А.2.1. Роль цифрових каналів зв’язку А.2.2. Сучасний стан розвитку ліній передавання даних дуже високих частот А.2.3. Характеристика лінії передавання даних режиму VDL4 А.2.4. Характеристика високочастотної лінії передавання даних HFDL Контрольні запитання А. 3. ЛІНІЇ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ СУПУТНИКОВИМИ КАНАЛАМИ А.3.1. Система глобального супутникового зв’язку INMARSAT А.3.2. Методи організації зв’язку й керування доступом INMARSAT-AERO А.3.3. Технічні характеристики AES та GES INMARSAT-AERO А.3.4. Вимоги ICAO до системи авіаційного мобільного супуникового зв’язку AMSS А.3.5. Формати повідомлень Контрольні запитання Модуль ІІ. СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ Розділ Б. АВІАЦІЙНІ РАДІОНАВІГАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ І СИСТЕМИ ВСТУП Б.1. ЗАВДАННЯ, ВИРІШУВАНІ РАДІОНАВІГАЦІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ І СИСТЕМАМИ В АВІАЦІЇ. МЕТОДИ, ВИДИ НАВІГАЦІЇ Б.1.1. Основні навігаційні елементи Контрольні завдання Б.1.2. Основні тактико-технічні характеристики радіонавігаційних пристроїв і систем Б.2. РАДІОПЕЛЕНГАТОРИ Б.2.1. Загальні відомості Контрольні завдання Б.2.2. Літакові автоматичні радіокомпаси Контрольні завдання Б.3. РАДІОМАЯКИ Б.3.1. Загальні відомості Б.3.2. Глісадні радіомаяки Б.3.3. Курсові радіомаяки Контрольні завдання Б.4. РАДІОНАВІГАЦІЙНІ ДАЛЕКОМІРНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ. Б.4.1. Загальні відомості Б.4.2. Імпульсні радіонавігаційні далекомірні системи Б.4.3. Імпульсні радіовисотоміри Б.4.4. Радіовисотоміри з частотною модуляцією Б.4.5. Різницево-далекомірні радіонавігаційні системи Б.5. АВІАЦІЙНІ ДОПЛЕРІВСЬКІ ВИМІРЮВАЧІ ШЛЯХОВОЇ ШВИДКОСТІ І КУТА ЗНОСУ Контрольні завдання Б.6. СУПУТНИКОВІ РАДІОНАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Б.6.1. Загальні відомості Б.6.2. Методи навігаційних вимірювань Контрольні завдання Б.7. ОСНОВНІ ВИМОГИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ Б.7.1. Загальні технічні вимоги Б.7.2. Вимоги повітряних споживачів до радіонавігаційних систем СПИСОК ЛІТЕРАТУРИuk_UA
dc.description.abstractМістить матеріали з основ побудови систем авіаційного електро- зв’язку. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Сис- теми зв’язку і навігації». Систематизовано викладено принципи побудови і методи стабілізації частоти авіаційних радіостанцій. Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку ліній передавання даних HFDL та VDL, а та- кож принципи побудови сучасної системи мобільного супутникового зв’язку INMARSAT-AERO та перспективної системи AMSS. Подано загальні відомості про завдання радіонавігації, опис методів та видів навігації, загальні положення про принципи дії радіонавігаційних пристроїв і систем. Для студентів технічних спеціальностей та широкого кола фахівців з авіаційного радіозв'язку та радіонавігації.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»uk_UA
dc.subjectкут зносуuk_UA
dc.subjectрадіовисотоміриuk_UA
dc.subjectрадіомаякиuk_UA
dc.titleСИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА НАВІГАЦІЇuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.subject.lbc0570я7-
dc.subject.udc621.735.054.07(075.8)-
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харченко_Барабанов.pdf55.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.