Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22405
Title: ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
Authors: Харченко, Володимир Петрович
Знаковська, Є. А.
Бородін, В. A.
Keywords: оброблення інформаційно-технологічних процесів
проектування програмного забезпечення
методологія RUP
керування процесами
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Операційні системи та системи програмування: навч. посіб /В. П. Харченко, Є. А. Знаковська, В. A. Бородін – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012.– 360с.
Abstract: Присвячено вивченню призначення, функцій і загальних структурних рі- шень побудови операційних систем, дослідженню операційних систем та си- стем програмування. Для студентів напряму підготовки «Аеронавігація», Інституту заочного та дистанційного навчання.
Description: УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕДМОВА ВСТУП ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇХАРХІТЕКТУРА 1.1. Поняття, функції та історія операційних систем. Класифікація операційних систем за надаваними можливостями 1.2. Огляд сучасних операційних систем. Головні особливості цільової операційної системи 1.3. Архітектура та структура операційної системи 1.4. Ядро та допоміжні модулі операційної системи. Багатошарова структура операційної системи 1.5. Апаратна залежність і переносимість операційних систем 1.6. Файлові системи 1.7. Користувацький інтерфейс 1.8. Периферійні пристрої 2. МЕХАНІЗМИ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2.1. Поняття процес та потік. Створення, планування та диспетчеризація процесів та потоків 2.2. Алгоритми планування потоків та планування у системах реального часу 2.3. Мультипрограмування на основі переривань. Системні виклики 2.4. Визначення, класифікація та стани процесів. Система керування процесами 2.5. Планування та алгоритми планування процесів 2.6. Взаємодія процесів. Методи і засоби синхронізації 2.7. Поняття ресурсу. Класифікація ресурсів системи за різними ознака- ми 2.8. Керування оперативною пам’яттю 2.9. Керування файлами та зовнішніми пристроями 3. СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ 3.1. Сучасні технології та етапи розроблення програмного забезпечен- ня 3.2. Система програмування. Класифікація систем програмування за надаваними можливостями та основні їх функції і компоненти 3.3. Засоби створення програм 3.4. Архітектура програмних систем. Основні системи програмування 3.5. Методологія структурного аналізу і проектування – SADT 3.6. Методологія RUP 3.7. Методи об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування програмного забезпечення 4. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ СЕРЕДОВИЩА 4.1. Сумісність і множинні прикладні середовища. Способи реалізації прикладних програмних середовищ 4.2. Використання прикладних програмних середовищ для проектування програмних засобів оброблення інформаційно-технологічнихпроцесів СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК 1 ДОДАТОК 2
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22405
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_Пiдручник_ОСи СП 2012.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.