Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22284
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Українська мова в перекладознавчому аспекті"
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна
Дячук, Тетяна Миронівна
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Українська мова в перекладознавчому аспекті» розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Ця навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі перекладу. Мета навчальної дисципліни – розглянути українську літературну мову з погляду перекладацької діяльності, з’ясувати сутність і лінгвістичну специфіку мовлення в галузі перекладу, особливості текстів різного стильового призначення, а також розвинути комунікативну компетентність усного та писемного мовлення українською літературною мовою в науковому, діловому, розмовному дискурсах. Завдання вивчення навчальної дисципліни: – систематизація та поглиблення знань студентів про сучасну українську мову; – закріплення навичок дотримання мовних норм в усному та писемному спілкуванні; – оволодіння роботою з лексико- та термінографічними джерелами; – вироблення навичок лінгвістичного аналізу текстів, що належать до різних жанрів мовлення; – розвиток комунікативної компетентності; – розвиток пізнавального і творчого потенціалу студентів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22284
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культуриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.