Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22140
Title: Ритуальна література корінних жителів Північної Америки
Other Titles: Ритуальная литература коренных народов Северной Америки
Native American Ceremonial Literature
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Корпало, Ольга
Keywords: Письменники корінного походження, ритуальна література, нативіська свідомість, колонізація, індіанець-полукровка
Писатели коренного происхождения, ритуальная литература, нативистское сознание, колониализм, индеанец-полукровка
Indigenous writers, ceremonial literature, Native American world outlook, colonialism, halfbreed Indian
Issue Date: 2016
Publisher: Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: Збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2016. – С. 83-88
Abstract: Стаття висвітлює концепцію створення так званої ритуальної літератури у творчості письменників корінного походження. Автори досліджують відмінності у сприйнятті оточуючого світу і їх відображення у літературній творчості індіанців-романістів
Статья посвящена проблеме создания ритуальной литературы писателями-нативистами. Авторы исследуют различия в восприятии мира коренных и европейских писателей
This article analyzes perspectives of ceremonial literature creation. Authors pay special attentrion to the differences between the Indigenous and European world outlook
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22140
ISBN: 978-617-7397-02-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій, філософських читань, круглих столів тощо кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ритуальна література.pdf364.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.