Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22139
Title: Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження
Authors: Яковлєва, Анна Валеріївна
Keywords: паливо для ПРД
естери жирних кислот
ріпакова олія
модифікування
фізико-хімічні властивості
Issue Date: 2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палив і паливно-мастильних матеріалів. – Національний авіаційний університет, Київ, 2016. Дисертацію присвячено питанню модифікування палив для повітряно-реактивних двигунів компонентами з вітчизняної сировини рослинного походження та дослідженню властивостей нових авіаційних біопалив. Запропоновано раціональний спосіб вироблення біокомпонентів на основі продуктів перероблення ріпакової олії, зокрема метилових та етилових естерів жирних кислот, які вперше використано для модифікування складу палив для ПРД. Вивчено механізм міжмолекулярної взаємодії у системі «вуглеводневе паливо – естери жирних кислот» та обґрунтовано вплив біокомпонентів на властивості палив для ПРД. Проведено експериментальні дослідження та отримано результати щодо комплексу фізико-хімічних, експлуатаційних та екологічних властивостей палив для ПРД, модифікованих біокомпонентами. Запропоновано математичні рівняння, що дозволяють оптимізувати процеси компаундування вуглеводневого палива з компонентами рослинного походження та одержувати модифіковані палива для ПРД із заданими властивостями. Обгрунтовано критерії вибору раціонального складу палива для ПРД модифікованого компонентами рослинного походження та запропоновано рецептури нових модифікованих палив із покращеними експлуатаційними та екологічними характеристиками.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22139
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Яковлєва А.В..pdfДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.