Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22115
Title: Розроблення комплексу ресурсооощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах
Authors: Вдовенко, Сергій Вікторович
Keywords: нефтепереробний завод
нафтопродукти
втрати вуглеводнів
резервуар
мониторинг
заходи
очисні споруди
нафтовий шлам
бітум
термічна деструкція
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.17.07 „Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів” / С.В.Вдовенко— К., 2016. — 163 с.
Abstract: Сьогодні одним з основних напрямів розвитку світової нафтопереробної галузі є зменшення кількості втрат вуглеводнів під час перероблення нафти на нафтопереробних заводах (НПЗ). Середньорічні втрати вуглеводнів на НПЗ України та, наприклад, Туркменістану досягають 13 % мас. у розрахунку на сиру нафту, що надходить на перероблення, проте аналогічний показник для НПЗ країн ЄС та США не перевищує 0,5%. Сумарні втрати світових НПЗ вимірюються десятками мільйонів тонн за рік, що негативно впливає на їх економіку. Іншим важливим завданням нафтоперероблення є зниження кількості викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, що безпосередньо пов’язано з кількістю втрат вуглеводнів. Проблема втрат особливо гостро постає для українських НПЗ, оскільки більшу частину технологічних установок та об’єктів загально-заводського господарства, що експлуатуються на цих заводах, побудовано в 60–80-х роках ХХ ст.. Проблема зменшення втрат вуглеводнів під час перероблення нафти протягом останніх десятиліть була предметом досліджень багатьох провідних учених науково-дослідних інститутів. Розроблено значну кількість ефективних заходів щодо зменшення втрат. Однак, не зважаючи на це, проблема втрат вуглеводнів на НПЗ дотепер залишається невирішеною. Отже, розроблення ресурсоощадних технологій запобігання втратам вуглеводнів під час перероблення нафти на НПЗ є актуальним і важливим науково-прикладним завданням.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22115
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д_2016_051707_ВдовенкоСВ_1.pdfДисертація,РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОООЩАДНИХ ЗАХОДІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДАХ4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.