Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21059
Title: Дослідження впливу фізичного виховання на стан здоров'я студентів в процесі навчання у ВНЗ.
Authors: Пахомов, Василь Іванович
Лукашова, Інна Володимирівна
Русецький, Сергій Олександрович
Keywords: фізичне виховання
студенти
вдосконалення
здоров’я
гіподинамія
физическое воспитание
студенты
совершенствование
здоровье
гиподинамия
physical education
students
improvement
health
physical inactivity
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет, 2015
Citation: Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія. : зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 6. – С. 134-139.
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія.;1 (6) 2015
Abstract: В статті розглянуто фізичне виховання як основа гармонійного розвитку молоді. Досліджено умови фізичного вдосконалення та його вплив на розвиток особистості під час навчання. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку суспільства фізична досконалість визначається як оптимальний рівень всебічної рухової підготовленості людини, яка необхідна їй у сфері соціально-зумовлених видів діяльності. Доведено, що у процесі навчальної діяльності на системи організму студентів діє значна кількість негативних факторів, які викликають відхилення в стані здоров’я.
В статье рассмотрены физическое воспитание как основа гармоничного развития молодежи. Исследованы условия физического совершенствования и его влияние на развитие личности во время обучения. Выяснено, что на современном этапе развития общества физическое совершенство определяется как оптимальный уровень всесторонней двигательной подготовленности человека, которая необходима ей в сфере социально-обусловленных видов деятельности. Доказано, что в процессе учебной деятельности на системы организма студентов действует значительное количество негативных факторов, которые вызывают отклонения в состоянии здоровья.
The article describes the physical education as a basis for the harmonious development of young people. The conditions of physical perfection and its influence on personality development during training. It was found that at the present stage of development of society physical perfection is defined as the optimal level of comprehensive motor fitness man needed her in socio-mediated activities. It is proved that in the process of learning activities for students of the body operates a significant number of negative factors that cause variations in health status.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21059
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовкиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.