Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20953
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" Галузь знань: 0513 " Хімічна технологія та інженерія " Напрям підготовки: 6.051301 " Хімічна технологія "
Authors: Березнікова, Наталія Іванівна
Issue Date: Apr-2016
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Навчально-науковий Гуманітарний інститут Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
Series/Report no.: Робоча навчальна програма;Індекс Р-5-6.051301-3/15-1.1.3
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни "Іноземна мова" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.051301-3/15 підготовки фахівців освітнього ступеня „Бакалавр” за напрямом: 6.051301 "Хімічна технологія", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.051301-3/15-1.1.3, затвердженої ректором "_12_"_11__2015р., та відповідних нормативних документів.
Description: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20953
Appears in Collections:Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики (колекція застаріла, нові роботи не приймаються)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_0010.pdfРобоча навчальна програма(титульна стор.)501.66 kBAdobe PDFView/Open
IMG(1).pdfРобоча навчальна програма (друга стор.)634.51 kBAdobe PDFView/Open
РНП_Іноземна мова_6_051301_3_1к_1,2сем-2015-2016.pdfРобоча навчальна програма 219.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.