Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20716
Title: Організація баз даних та знань
Other Titles: Организация баз данных и знаний
Authors: Харченко, Олександр Григорович
Issue Date: 6-Apr-2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є сукупністю знань і умінь, необхідних фахівцю при проектуванні та супроводженні інформаційного забезпечення комп’ютерних систем Метою викладання дисципліни є подання основних понять, методів та технологій моделювання та проектування баз даних, написання прикладних програм, маніпулювання даними в середовищі систем керування базами даних (СКБД), основ проектування баз знань інтелектуальних систем.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння методами та технологіями моделювання даних для різних предметних середовищ та різних класів моделей; - освоєння технології проектування реляційних баз даних на основі методів нормалізації; - оволодіння методами програмування на мовах запитів SQL, QBE операцій маніпулювання даними в середовищі СКБД; - набуття знань з перспективних напрямків розвитку систем; - оволодіння теоретичними аспектами та основами технології інженерії знань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20716
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Орг_баз_дан_та_знань-3.1.4_Н.docНавчальна програма дисципліни2.39 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2131 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.31 MBJPEGView/Open
IMG_2132 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.63 MBJPEGView/Open
Орг_баз_дан_та_знань_РП-3.1.4_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни2.6 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2133 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.47 MBJPEGView/Open
IMG_2134 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.68 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.