Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20705
Title: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Задкова, Олена Володимирівна
Keywords: вищий льотний навчальний заклад
Issue Date: 11-Nov-2011
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. Дослідження присвячене проблемі професійної підготовки льотного складу у вищих навчальних закладах. Проаналізовані сутність і стан досліджуваної проблеми в педагогічній та психологічній теоріях, галузі безпеки польотів та практиці вищої школи. Уточнено зміст поняття «готовність майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій» та «проблемне навчання курсантів-пілотів» у контексті професійної підготовки майбутніх пілотів; обґрунтовано необхідність формування готовності майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності. Розроблено структурні компоненти моделі організації навчального процесу спеціальних теоретичних дисциплін в контексті формування готовності майбутніх пілотів до вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність цієї моделі, яка окреслює взаємозв’язки етапів, компонентів підготовки, принципів, форм, методів навчання. Результати експериментальної роботи доводять ефективність запропонованої автором моделі, що дозволяє підвищити рівень професійної надійності майбутніх пілотів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20705
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref. doc.doc465.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.