Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20432
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Наноструктури та нанотехнології"
Other Titles: НП "Наностуктури та нанотехнології"
Authors: Репецький, Станіслав Петрович
Keywords: Наноструктури*
Нанотехнології*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Наноструктури та нанотехнології» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» з прикладної фізики і є базовою для вивчення фізичних дисциплін, які потребують поєднання математичних знань з фізичним способом мислення. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з технологіями одержання наноструктур і напівпровідникових приладів, в яких розміри робочих шарів знаходяться у нанометровому діапазоні або, які використовують наноструктуровані матеріали, з методами дослідження енергетичного спектру та властивостей наноструктур та нанорозмірних приладів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: – формування у студентів фізичного мислення на основі відповідних понять про наноструктурні матеріали і прилади на їх основі; – оволодіння методами експериментального та теоретичного дослідження енергетичного спектру та властивостей наноструктур; – формування у студентів навичок роботи з наноструктурними матеріалами і нанорозмірними приладами.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20432
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nanostrukturi_ta_nanotekhnologiyi.docНавчальна програма3.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.