Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20362
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Нанорозмірні системи, діагностика, технології отримання"
Other Titles: НП "Нанорозмірні системи, діагностика, технології отримання"
Authors: Нищенко, Михайло Маркович
Keywords: Нанорозмірні системи*
Технологія отримання*
Діагностика*
Електронна структура поверхні*
Границі розміру фаз*
Квантово-розмірні системи*
Квантова провідність і інтерференція*
Тунелювання носіїв заряду*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Нанорозмірні системи, діагностика, технології отримання» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін фундаментального циклу та належить до завершального етапу освіти за спеціальністю 8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)». Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фізичних уявлення про природу квантових явищ в низько-розмірних структурах і їх впливу на електронні властивості, ознайомлення із методами їх отримання та діагностики наноматеріалов. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  формування базових знань в області фізики напівпровідникових наноструктур і наносистем як дисципліни, яка інтегрує загально фізичну і загальнотеоретичну підготовку фізиків та забезпечує технологічні основи сучасних інноваційних сфер діяльності;  ознайомлення з основними принципами створення наноструктур, квантово-размірних структур і одноелектронних систем для приладів опто- і наноелектроніки, енергетики; ознайомлення з фізичними принципами роботи приладів, з методами діагностики наноструктур і з перспективами використання приладів на їх основі;  формування практичних навичок у студентів, необхідних для створення і дослідження нанорозмірних структур в межах випускних робіт на ступінь магістра.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20362
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nanorozmirni_sistemi_diagnostika_tekhnologiyi_otrimannya.docНавчальна програма3.02 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.