Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20315
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Фізика неупорядкованих систем"
Other Titles: НП "Фізика неупорядкованих систем"
Authors: Кручінін, Сергій Павлович
Keywords: Неупорядковані системи*
Коміркова невпорядкованість*
Топологічна неупорядкованість*
Збудження та локалізовані стани*
Електрони в «газах»*
Флуктуації і корреляції*
Структурна нестійкість*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізика неупорядкованих систем» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Метою викладання дисципліни є розкриття закономірностей, встановлених для широкого класу неупорядкованих систем, та методів їх теоретичного і експериментального аналізу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - формування уявлень про неупорядковані системи та принципи побудови фундаментальних моделей; - оволодіння методами використання неупорядкованих систем та їх отримання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20315
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizika_neuporyadkovanikh_sistem.docНавчальна програма2.99 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.