Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20241
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Фізичне матеріалознавство"
Other Titles: НП "Фізичне матеріалознавство"
Authors: Сорока, Арсен Петрович
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізичне матеріалознавство» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують матеріалознавчий профіль фахівця з прикладної фізики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про сучасний стан науки про структуру та властивості авіаційних матеріалів та методи їх дослідження на атомному, наноструктурному, мікроструктурному і макроструктурному рівнях. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння фізично - обѓрунтованими уявленнями про вимоги до сучасних конструкційних, спеціальних та функціональних авіаційних матеріалів; - дослідження фізичних основ, які визначають зв’язок структури і властивостей авіакосмічних матеріалів; - оволодіння методами обробки авіаційних матеріалів з метою досягнення необхідних властивостей; - дослідження кристалічної та дефектної структури матеріалів на різних структурних рівнях за допомогою дифракційних методів: оптичної мікроскопії, дифракції рентгенівських променів, дифракції електронів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20241
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizichne_materialoznavstvo.docНавчальна програма3.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.