Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20214
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Фізичні основи медико-біологічних досліджень"
Other Titles: НП "Фізичні основи медико-біологічних досліджень"
Authors: Плюто, Ігор Володимирович
Keywords: Медикобіологічні дослідження
Балістокардіографія
Динамокардіографія
Механокардіографія
Сфігмографія
Спектроскопія
Томографія
Діагностика
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізичні основи медико-біологічних досліджень» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна розглядає групи медико-біологічних досліджень, що базуються на реєстрації фізичних параметрів і є методологічною основою розробки апаратних засобів для досліджень життєдіяльності організму. Оволодіння основними поняттями і принципами даної дисципліни закладає єдину основу для виконання науково-технічних завдань в біології та медицині, що формують фахівця в області прикладної фізики. Мета викладання дисципліни є вивчення особливостей набору фізичних методів, що використовуються в медичних та біологічних дослідженнях, та оволодіння практичними навиками застосування розглянутих методів. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - ознайомлення з особливостями біологічних систем як об’єктів дослідження; - знайомство студентів з різними методами, що використовуються в медичній діагностиці та терапії, в тому числі оптичні, рентгенівські, радіоізотопні, ультразвукові, магнітні, механічні та інші; - ознайомлення з метрологічними аспектами використання медичної техніки; - засвоєння загальних вимог та отримання практичних навичок при роботі з медичним обладнанням; - ознайомлення із актуальної інформацією в галузі медико-біологічної діагностики; - отримання вищої профілюючої освіти і області медико-біологічних досліджень, що сприяє соціальній мобільності, затребуваності на ринку праці та успішній професійні кар’єрі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20214
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizichni_osnovi_mediko-biologichnikh_doslidzhen.docНавчальна програма3 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.