Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20157
Title: РЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ПОЗИЦІЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ
Authors: Пивоварова, Надія Павлівна
Keywords: релігія, релігійність, цінності, пріоритети, ціннісні орієнтації.
Issue Date: 2014
Publisher: Український соціум
Citation: Пивоварова Н.П. РЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ПОЗИЦІЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ// Український соціум К.: 2014. С - 37
Abstract: Стаття присвячена аналізу певних аспектів ціннісного світу сучасних українців, зокрема місця релігії і релігійності в системі їхніх цінностей і життєвих пріоритетів. Охарак- теризовано взаємозв’язк між вірувальною самоідентифікацією респондентів і базовими ціннісно-світоглядними позиціями. Робиться висновок про те, що першочерговою цінністю в сучасному українському суспільстві, незалежно від вірувальної ідентифікації людей, є сім’я. Наявність віри в людини (згідно із самовизначенням себе як віруючої) є певним внутрішнім морально-етичним кодексом. Особи з релігійними переконаннями більш нега- тивно, ніж невіруючі, сприймають такі соціальні проблеми, як хабарництво, проституція, гомосексуалізм, наркоманія, демонструють більшу вимогливість до цінності життя та власної поведінки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20157
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
US_2_2014_Pivovarova.pdfстаття210.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools