Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20145
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної"
Other Titles: НП "Теорія функцій комплексної змінної"
Authors: Шмельова, Людмила Володимирівна
Keywords: Комплексна змінна*
ряд Лорана*
Формула Ньютона-Лейбниця*
Аналітична функція*
ряд Тейлора*
Теорія лишків*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Теорія функцій комплексної змінної» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна належить до числа базових дисциплін, які входять до курсу підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика(за галузями використання)». Знання та навички, які студенти одержують при вивченні цієї дисципліни, є необхідною складовою підготовки фахівця, який безпосередньо здійснює вимірювання, обробляє результати, використовує їх у теоретичних моделях, при підготовці наукових публікацій. Метою викладання навчальної дисципліни є: оволодіння студентами основними поняттями і методами, що є необхідними для засвоєння подальших дисциплін спеціальності, а саме — поняттями функції комплексної змінної, інтеграла в комплексній області, аналітичних функцій та їх властивостей, елементів теорії лишків. Завданням вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів використовувати методи і прийоми теорії функції комплексної змінної для дослідження властивостей функцій, обчислення певних типів визначених інтегралів та розв’язання інших прикладних задач у своїй фаховій спрямованості.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20145
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Teoriya_funktsiy_komplexoyi_zminnoyi_2014.docНавчальна програма2.38 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.