Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20054
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни ”Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна; Дячук, Тетяна Миронівна
Keywords: Українська мова
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (далі – УМПС) є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Предметом курсу, з одного боку, є фахова мова, фахова термінологія, а з іншого – документи, оформляти які повинна вміти кожна освічена людина. Метою викладання дисципліни є формування лінгвістичної та комунікативної компетенції студента відповідно до напряму його майбутньої професійної діяльності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20054
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лекції.docКонспект лекцій з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)”173.5 kBMicrosoft WordView/Open
УМПС МКР №1 НАУ 2015-16.docМодульна контрольна робота №1 з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)”54 kBMicrosoft WordView/Open
МКР №2 2015-2016.docМодульна контрольна робота №2 з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)”77.5 kBMicrosoft WordView/Open
УМПС МКР №3 НАУ 2015-16.docМодульна контрольна робота №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)”51 kBMicrosoft WordView/Open
Тести №1 2015-2016 2 курс І семестр.docТипові тести №1 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»50 kBMicrosoft WordView/Open
Тести №2 2015-2016 2 курс ІІ семестр.docТипові тести №2 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»37 kBMicrosoft WordView/Open
тести №3 2015-2016 3 курс.docТипові тести №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»48 kBMicrosoft WordView/Open
УМПС перелік питань до екз 2015-16.docПерелік питань до екзамену з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»23.5 kBMicrosoft WordView/Open
УПМС екз_білети 2015-16.docЕкзаменаційні білети з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)”34 kBMicrosoft WordView/Open
ДУМ, навчальний посібник для студентів денної, заочної та дистанційної форм.docДілова українська мова. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей1.17 MBMicrosoft WordView/Open
Календарно-тематичний план.docКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни341 kBMicrosoft WordView/Open
ККР з УМПС.docПакет комплексних контрольних робіт з дисципліни ”Українська мова (за професійним спрямуванням)”2.43 MBMicrosoft WordView/Open
методичні рекомендації з КР заочники.docУкраїнська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання431.5 kBMicrosoft WordView/Open
методичні рекомендації з самостійної роботи студентів.docУкраїнська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання403.5 kBMicrosoft WordView/Open
НП_УМПС_для_усiх_2013.docНавчальна програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»2.11 MBMicrosoft WordView/Open
Положення НМК навчальної дисципліни.docПоложення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»765 kBMicrosoft WordView/Open
Положення_УМПС_для усіх напрямів підготовки.docПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»533 kBMicrosoft WordView/Open
РНП_ІЗДН_УМПС для усіх напрямів підготовки.docРобоча навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»2.41 MBMicrosoft WordView/Open
РНП_УМПС_для_усiх_2013.docРобоча навчальна програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»2.54 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.