Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19597
Title: Математичне моделювання систем і процесів
Other Titles: Математическое моделирование систем и процессов
Authors: Моржов, Володимир Іванович
Issue Date: 9-Oct-2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою, яка дає необхідні знання та навички для формування профілю фахівця в галузі комп'ютерних інформаційних систем та технологій. Нарівні з іншими дисциплінами учбового плану вона забезпечує підготовку фахівців для проектної та дослідницької діяльності в різних галузях промисловості, де застосовуються методи математичного моделювання систем та процесів Основною метою викладання дисципліни є надання студентам необхідної сукупності теоретичних знань та практичних навичок що до сучасних наукових концепцій, методів та технологій розробки і застосування математичних моделей складних технічних систем, а також фізичних процесів, які мають місце в різних галузях народного господарства нашої країни. Розробка, дослідження та грамотна експлуатація математичних моделей потребує від фахівця глибокого розуміння принципів функціонування комп’ютеризованих моделей, а також знань з апаратних та програмних засобів обчислювальної техніки, а також з методів цифрового моделювання фізичних процесів та систем. Все це є реалізацією мети викладання вищевказаної дисципліни.
Description: Основним завданням дисципліни є надання можливості студентам опанувати необхідні знання та навички по конкретним принципам та методам математичного моделювання складних технічних систем, які експлуатуються як у режимі реального часу, так і у режимі імітаційного моделювання. Ці знання студенти набувають при прослуховуванні лекцій, виконанні лабораторних робіт, домашніх завдань, а також під час самостійного вивчення окремих розділів дисципліни. Завданням вивчення дисципліни слід вважати: - оволодіння методами та технологією побудови математичних моделей складних технічних систем; - оволодіння методами імітаційного моделювання фізичного процесу на базі засобів обчислювальної техніки; - дослідження математичних моделей, імітаторів бортового обладнання сучасного повітряного судна у реальному масштабі часу; - дослідження імітаційних моделей фізичних процесів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19597
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МатМоделСистПроц-12-2.1.2_Н.docНавчальна програма дисципліни2.41 MBMicrosoft WordView/Open
Мат_модел_сист_проц12-2.1.2_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни567.5 kBMicrosoft WordView/Open
IMG_2192 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.31 MBJPEGView/Open
IMG_2193 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.57 MBJPEGView/Open
IMG_2200 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.36 MBJPEGView/Open
IMG_2201 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.44 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.