Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18309
Title: Psychology
Authors: Вакуленко, Тетяна Олександрівна
Жароїд, Юлія Анатоліївна
Рудь, Ніна Петрівна
Keywords: Introducing psychology
Family psychology
Psychology of Sex Relations
Behavioral Therapies
Temperament. Emotions
Human Feelings. Phobias
Stress
Sleep and Dreams. Memory and Brain
Psychology of Learning. Psychology in Work
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк»
Citation: Psyсhology: навчальний посібник / уклад.: Т.О. Вакуленко, Ю. А. Жароїд, Н.П. Рудь. – К : Вид-во Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк», 2010.- 206с.
Abstract: Навчальний посібник «Psychology» призначений для студентів, які навчаються за напрямом «Психологія», а також для всіх, хто вивчає англійську мову у ВНЗ України, та психологів-практиків, які бажають поглибити свої знання з англійської мови. Структура та зміст навчального посібника відповідають принципам викладання дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах. Він містить такі теми: “Introducing psychology”, “Family psychology”, “Psychology of Sex Relations”, Behavioral Therapies”, “Temperament. Emotions”, “Human Feelings. Phobias”, “Stress”, “Sleep and Dreams. Memory and Brain”, “Psychology of Learning. Psychology in Work”. Посібник ґрунтується на оригінальних текстах, що забезпечує автентичність як змісту, так і термінології. Тексти супроводжуються термінологічними глосаріями, різними типами вправ, метою яких є активізація лексики, розвиток усного мовлення за професійним спрямуванням. Значна кількість вправ містить матеріали для закріплення навичок розпізнавання термінів, (поданих як англійською, так і українською мовами) та знаходження українських чи англійських відповідників. Деякі розділи містять вправи на знаходження синонімів, антонімів, на словотворення, на визначення правильності чи хибності тверджень. У результаті засвоєння навчального матеріалу, викладеного в навчальному посібнику «Psychology», студент повинен знати професійну лексику, уміти читати тексти згідно з фонетичними правилами, перекладати тексти з англійської на українську і з української на англійську, володіти технікою перекладу, вести бесіду, складати діалоги, уміти поставити запитання, доповнити висловлення, довести свою точку зору. Знання та уміння, отримані під час засвоєння матеріалу, викладеного в навчальному посібнику можуть бути використані для вивчення більшості дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця. Матеріал посібника пов’язаний з іншими дисциплінами, що викладаються за навчальним планом спеціальності «Психологія». Серед них такі дисципліни, як «Психофізіологія», «Вікова психологія», «Психологія праці», «Психодіагностика», «Клінічна психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія управління», «Психологія сім’ї», «Психологія сексуальності», «Психологія організацій» та ін.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18309
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники НПП кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник Psychology 01.03.2010.doc238 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.