Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18039
Title: Jurisprudence: Subject Matter and Content of Category
Authors: Калюжний, Ростислав Андрійович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Практична юриспруденція,
юриспруденція,
правова культура,
теоретична юриспруденція
еволюція юриспруденції.
Issue Date: 2015
Publisher: European Reforms Bulletin. - 2015. - № 4. – 110-115.
Abstract: Статтю присвячено розгляду питань походження, сутності та змісту юриспруденції, з’ясуванню загальних та специфічних особливостей її еволюції, а також логіки процесу становлення юридичної науки. В ході дослідження авторами охарактеризовано юриспруденцію як одну з найважливіших складових духовної культури суспільства, що завжди відображала процеси суспільної свідомості. Оскільки її формування відбувалося під впливом філософії, етики, політичної ідеології та інших гуманітарних наук, таких як логіка, філологія, історія тощо. На сучасному етапі розвитку юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Будучи не лише теоретико-світоглядною, але і практико-прикладною наукою, юриспруденція представляє собою раціонально сформовану систему теоретичних знань про право та діяльність, спрямовану на отримання цих знань та обслуговування конкретних практичних потреб правового життя сьогодення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18039
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калюжний_Шапенко.pdf192.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.