Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18030
Title: ПРАВОВА ПРИРОДА ФУНКЦІЙ ПРОФСПІЛОК ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА
Authors: Вишновецька, Світлана Василівна
Самборська, А. Г.
Keywords: профспілки
функції профспілок
представницька функція
захисна функція
Issue Date: 2014
Publisher: НАУ: Юридичний вісник 4 (33) 2014
Abstract: У статті визначається поняття «функції профспілок», розкриваються функції профспілок як ос- новний напрямок їх діяльності по здійсненню представництва і захисту прав та інтересів найманих працівників перед роботодавцями і реалізації ними повноважень по контролю за дотриманням зако- нодавства про працю і охорону праці, аналізуються позиції науковців щодо їх класифікації
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18030
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права і процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.