Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17942
Title: Організація баз даних
Other Titles: Database Organization
Организация баз данных
Authors: Халімон, Наталія Федорівна
Khalimon, N.F.
Халимон, Наталия Федоровна
Keywords: база даних
системи керування базами даних
моделі даних
реляційна модель
нереляційна модель
об'єктно-реляційна модель
ER модель
мова SQL
запит
database
database management systems
database design
database models
Data Modelling Tools
relational model
non-relational model
object-relational model
ER-model
SQL
query
база данных
система управления базами данных
модели данных
реляционная модель
нереляционная модель
объектно-реляционная модель
ER модель
язык SQL
запрос
Issue Date: May-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Анотація дисципліни «Організація баз даних». Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння ролі автоматизованих банків даних в створенні інформаційних систем. Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення моделей даних, які підтримуються різними системами управління базами даних (СУБД); вивчення нереляційних моделей; вивчення елементів теорії реляційних баз даних; знайомство з принципами побудови СУБД; вивчення розподілених СУБД і засобів розробки додатків для цих СУБД.
Abstract "Database Organization" discipline. The purpose of teaching is to develop students' understanding the role of automated data banks in the creation of information systems. The objectives of the discipline are: study data models supported by different database management systems (DBMS); the study of non-relational models, the theory of relational databases, the principles of creating a database, the distributed database and application development tools for these databases.
Аннотация дисциплины «Организация баз данных». Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов понимания роли автоматизированных банков данных в создании информационных систем. Задачами изучения дисциплины являются: изучение моделей данных, поддерживаемых различными системами управления базами данных (СУБД); изучение нереляционных моделей; изучение элементов теории реляционных баз данных; знакомство с принципами построения СУБД; изучение распределенных СУБД и средств разработки приложений для этих СУБД.
Description: Опис дисципліни. Дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ, практичних методів і засобів побудови баз даних, а також питань, пов'язаних з життєвим циклом, підтримкою і супроводом баз даних. Розглядаються основні поняття баз даних, способи їх класифікації, принципи організації структур даних і відповідні їм типи систем управління базами даних (СУБД). Детально вивчається реляційна модель даних, теорія нормалізації та СУБД, що відповідають цій моделі (на прикладі СУБД MS SQL Server), стандартна мова запитів до реляційних СУБД - SQL, методи представлення складних структур даних засобами реляційної СУБД. Розглядаються питання організації колективного доступу до даних, вводяться поняття посилальної цілісності і семантичної цілісності даних, транзакцій і пов'язані з ними проблеми і методи їх вирішення. Розглядаються питання збереження і безпеки даних, методи резервного копіювання та стиснення даних. Дається огляд ієрархічних, нереляційних і постреляціонних, об'єктно-орієнтованих, повнотекстових, мережевих і розподілених СУБД. Вивчається побудова ER-моделі засобами Entity Framework Visual Studio, створення додатка для роботи з базами даних в середовищі розробки Visual Studio на мові С #.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17942
Appears in Collections:НМКД кафедри комп’ютеризованих систем управління (Архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Організація баз даних_1.jpgНавчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 1)1.13 MBJPEGView/Open
НП_Організація баз даних_2.jpgНавчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 2)1.56 MBJPEGView/Open
ОБД - 01- НП_системне_програмування_2012_NP_OBD.docНавчальна програма дисципліни "Організація баз даних"2.42 MBMicrosoft WordView/Open
РНП_Організація баз даних_1.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 1)410.43 kBJPEGView/Open
РНП_Організація баз даних_2.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 2)538.6 kBJPEGView/Open
ОБД - 02- РНП_системне_програмування_2012_RP_OBD.docРобоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних"2.63 MBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 04- Список навчально-методичної літератури з дисципліни.docСписок навчально-методичної літератури з дисципліни "Організація баз даних"36.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 05- картка забезпечення л-рою.docКарта контролю забезпечення навчальної дисципліни "Організація баз даних" навчальною літературою69.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 06- підручник з дисципліни в електронній формі_Date_vvedenie_v_sistemy_baz_dannyh_8izdanie_русский.pdfПідручник з дисципліни "Організація баз даних"34.53 MBAdobe PDFView/Open
ОБД - 07- конспект лекцій_за_робочою_програмою.docКонспект лекцій з дисципліни "Організація баз даних"685.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 10- перелік питань до МКР.docПерелік питань для модульної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних"38.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 13- Домашні завдання_Перелік_варіантів.docВаріанти для домашньої роботи з дисципліни "Організація баз даних"57.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 13- Домашні завдання №1_№2.docЗавдання для домашньої роботи №1, №2 з дисципліни "Організація баз даних"26.5 kBMicrosoft WordView/Open
ОБД - 13- Домашні завдання №1_№2_04_Оптовик.DOCЗавдання для домашньої роботи №1, №2 з дисципліни "Організація баз даних" Оптовик31 kBMicrosoft WordView/Open
1 - Титул_ОБД.docПакет комплексних контрольних робіт з дисципліни "Організація баз даних" Титульний лист27.5 kBMicrosoft WordView/Open
2 - СПИСОК_ОБД.docСписок розробників варіантів завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних"24.5 kBMicrosoft WordView/Open
3 - РЕЦЕНЗ1Я_ОБД.docРецензія на комплексну контрольну роботу з дисципліни "Організація баз даних"26 kBMicrosoft WordView/Open
4-лист узгодження с датой.docЛист узгодження дати проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних"45.5 kBMicrosoft WordView/Open
5 - Перелік_літератури_ОБД.docПерелік довідкової літератури, користування якою дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних"28.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР01_2.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №1-232.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР03_4.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №3-433 kBMicrosoft WordView/Open
ККР05_6.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №5-632.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР07_8.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №7-832.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР09_10.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №9-1033 kBMicrosoft WordView/Open
ККР11_12.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №11-1233 kBMicrosoft WordView/Open
ККР13_14.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №13-1434 kBMicrosoft WordView/Open
ККР15_16.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №15-1633.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР17_18.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №17-1832.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР19_20.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №19-2032 kBMicrosoft WordView/Open
ККР21_22.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №21-2233.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР23_24.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №23-2432 kBMicrosoft WordView/Open
ККР25_26.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №25-2632 kBMicrosoft WordView/Open
ККР27_28.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №27-2832.5 kBMicrosoft WordView/Open
ККР29_30.DOCЗавдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №29-3032.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.