Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17442
Title: Розрабка моделей оцінки та підвищення ефективності зниження шуму транспортних потоків
Authors: Шевченко, Юлія Сергіївна
Keywords: шум автомобільного транспорту
шумове навантаження на населення міст
математичне моделювання рівнів шуму
акустичні екрани
картографування шуму
методи зниження шуму
Issue Date: 16-Feb-2016
Publisher: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 „Екологічна безпека” / Ю.С.Шевченко — К., 2016. — 21 с.
Abstract: Актуальність теми. Постійно зростаюча інтенсивність транспортних потоків щорічно супроводжуються посиленням техногенного навантаження на населення сучасних міст. На долю автомобільного транспорту припадає 60-80 % екологічного забруднення навколишнього середовища, у тому числі й акустичного. Для України проблема посилення шумового навантаження на навколишнє середовище та населення, що мешкає в містах, набуває особливої актуальності у зв’язку зі зростанням інтенсивності транспортних потоків, наближення житлової забудови до лінії джерела шуму, підвищення густини забудови та появи додаткових поверхонь відбивання, що призводить до підвищення рівнів шуму на 3–4 дБ. Як результат, виникла необхідність оцінювання рівнів шумового навантаження не лише для стандартної висоти оцінювання 1,2–1,5 м, але і для змінюваної висоти приймача шуму для багатоповерхових будівель. Аналіз результатів розрахунків та експериментальних досліджень рівнів шуму в містах показав, що рівні шуму на найбільш навантажених територіях житлової забудови не відповідають встановленим санітарного-гігієнічним нормативам. Ефективним підходом до вирішення проблеми може стати подальший розвиток існуючих підходів моделювання шуму автомобільного транспорту та науково обґрунтоване використання методів зниження шумового навантаження. Таким чином, на даний час існує необхідність вирішення актуального наукового завдання, яке полягає в удосконаленні існуючих моделей оцінювання рівнів шуму на території житлової забудови та підвищенні ефективності зниження шумового навантаження на довкілля та населення існуючими методами, що спрямовані на підвищення екологічної безпеки міського середовища.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17442
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Iuliia_Shevchenko.pdfавтореферат1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.