Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17269
Title: Адміністративні процедури у сфері оподаткування в Україні
Authors: Луцик, Алла Михайлівна
Keywords: адміністративна процедура
оподаткування
Issue Date: 25-Dec-2015
Publisher: : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Луцик Алла Михайлівна ; Харк. нац. ун-т вн. справ. — Х., 2015. — 192 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню адміністративних процедур у сфері оподаткування в Україні. Сформульовано поняття та вдосконалено класифікацію принципів здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування в Україні. Визначено місце Державної фіскальної служби України, як суб’єкта здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування. Розроблено види адміністративних процедур, що здійснюються у сфері оподаткування в Україні. Охарактеризовано стан правового регулювання здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування в Україні. Розглянуто адміністративні процедури при здійсненні внутрішньоорганізаційної та зовнішньої діяльності Державної фіскальної служби України у сфері оподаткування. Досліджено правові засади юридичної відповідальності посадових і службових осіб Державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування. Виокремлено напрями вдосконалення національного законодавства, яке регламентує здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування. Узагальнено зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур органами оподаткування та визначено можливості його використання в Україні. Окреслено основні недоліки організаційних засад здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування в Україні та запропоновано шляхи їх усунення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17269
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_Луцик А.М..docдисертація2.91 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.