Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16339
Title: Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах
Authors: Поплавський, Володимир Юрійович
Keywords: публічно-правовий спір
державно-службові відносини
Issue Date: 16-Oct-2015
Publisher: : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Поплавський Володимир Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2015. — 214 с.
Abstract: Дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень, в яких із врахуванням сучасних тенденцій розвитку доктрини адміністративного права і процесу, а також законодавчих новел, визначено особливості правового регулювання вирішення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах в адміністративних судах. З урахуванням отриманих результатів надано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного адміністративного матеріального і процесуального законодавства. Обґрунтовано ознаки та виділено види державно-службових відносин. На підставі критичного аналізу та узагальнення наукових підходів щодо сутності публічно-правових спорів у державно-службових відносинах як предмету юрисдикції адміністративних судів визначено поняття та ознаки таких спорів. Встановлено особливості процесуальної форми розгляду справ щодо публічно-правових спорів у сфері державної служби у деяких зарубіжних країнах, які можуть бути враховані при вдосконаленні чинного вітчизняного адміністративного процесуального законодавства у сфері судової адміністративної юрисдикції. Виділено умови виникнення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах. Систематизовано публічно-правові спори у державно-службових відносинах та виділено їх види. Сформульовано особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів державно-службових відносин як учасників судового адміністративного процесу. Визначено актуальні питання правового регулювання позовного провадження у адміністративних судах щодо вирішення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах та запропоновано шляхи їх розв’язання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16339
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Поплавський.doc988.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.