Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16239
Title: Інформаційно-функціональна модель надійності оператора аеронавігаційних систем
Authors: Кожохіна, Олена Володимирівна
Keywords: модель помилок
модель надійності
оператор АНС
інформаційна пастка
безпеку польотів
Issue Date: 5-Oct-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Кожохіна О.В. Інформаційно-функціональна модель надійності оператора аеронавігаційних систем. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом. Національний авіаційний університет, Київ, 2015. В дисертаційній роботі отримано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі підтримання рівня надійності оператора АНС на достатньому рівні за рахунок створення інформаційно-функціональної моделі надійності оператора, з врахування такої складової надійності, як відновлення після помилки. Досліджено особливості та типологію помилок оператора АНС, в резуль-таті запропоновано, використовуючи методи структурної декомпозиції, розді-ляти надійність оператора АНС на чотири групи: інформаційну, професійну, функціональну та експлуатаційну. Відповідно до ІФМН оператора АНС розроблені: процедурний тренажер диспетчера пункту збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху, комплекс «Антипульт», які дозволяють не тільки оцінювати помилки операторів АНС, а й проводити антистресову підготовку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16239
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кожохіна О.В..pdf5.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.