Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15929
Title: МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА СХЕМИ «ТАНДЕМ»
Authors: Кривохатько, Ілля Станіславович
Keywords: аеродинамічна схема «тандем»
телескопічне крило
поздовжні аеродинамічні характеристики
низькі числа Рейнольдса
Issue Date: Aug-2015
Abstract: Кривохатько І.С. «Метод визначення аеродинамічних характеристик безпілотного літального апарата схеми «тандем» класу «мікро» – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 «аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів». – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2015. Робота присвячена розробці методу визначення аеродинамічних характеристик безпілотного літального апарату схеми «тандем» класу «мікро» (злітною масою до 5 кг) на основі аналітичних, числових та експериментальних досліджень. Розроблено аналітично-числовий метод визначення поздовжніх та бокових аеродинамічних характеристик. Проведено дослідження аеродинамічних характеристик літального апарату з телескопічним крилом/крилами при низьких числах Рейнольдса. Розроблено алгоритм вибору аеродинамічного профілю з урахуванням специфіки як схеми «тандем», так і класу «мікро», тобто низьких чисел Рейнольдса. Досліджено вплив ступеня турбулентності на аеродинамічні характеристики переднього та заднього профілів. Визначено критерії подібності вихрових систем схеми «тандем», що дозволяє порівнювати результати визначення індуктивного опору різних моделей. Проведено експериментальні дослідження в аеродинамічній трубі нежорсткої моделі зі змінними геометричними параметрами винесення крила, кута поперечного V, розмахів переднього та заднього крил. Результати розрахунку характеристик аналітично-числовим методом підтверджуються матеріалами випробувань.
Description: ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ. ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОСТАНОВКА РІШЕННЯ НАУКОВОЇ ЗАДАЧІ 2. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА СХЕМИ «ТАНДЕМ» 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІКИ БЛА СХЕМИ «ТАНДЕМ» В АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ 4. ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХОВАНИХ ЗА МЕТОДОМ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТОК А ДОДАТОК В ДОДАТОК С ДОДАТОК D
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15929
Appears in Collections:Дисертації НАУItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.