Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15029
Title: ІНФОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
Authors: Швед, Оксана Володимирівна
Keywords: візуальна комунікація
інфографіка
преса
автор
Issue Date: 2014
Publisher: Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 30, Київ, 2014
Series/Report no.: ;№ 30, Київ, 2014
Abstract: У статті розглядаються особливості інфографіки як інформаційного жанру журналістики, зі своїми жанровими ознаками, властивостями, критеріями якості. Вона набуває все більшої популярності в зв’язку із тенденціями візуалізації інформації, можливостями, які відкрилися перед вітчизняною періодикою. З’ясовується, що у визначенні ролі і функцій інфографіки в ЗМІ немає однозначної позиції, сучасні теоретики газетного дизайну розцінюють її як різновид ілюстрації. При цьому аналіз досвіду вітчизняної преси демонструє, що інфографіка використовується як повноправний метод передання актуально-значущої інформації.
The article is devoted to peculiarities of infographics as information genre of journalism with its genre specifics, characteristics, criteria of quality. It gains popularity connected with tendencies of visualization of information, capabilities of national periodicals. As it turns out, there is no common position concerning definition of role and functions of infographics in the media, national theoreticians of newspaper’s design define it as a kind of illustration. Meanwhile, analysis of native press demonstrates that infographics is used as a competent method of transition of actual and significant information.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15029
Appears in Collections:Наукові праці НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Швед.pdf320.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.