Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14721
Title: Основні тенденції становлення української наукової мови сьогодні
Authors: Дячук, Тетяна Миронівна
Issue Date: 2005
Publisher: Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – Вип.11. – С.61-69.
Abstract: У статті розглянуто основні тенденції становлення сучасної української літературної мови. Проведено порівняння розвитку лексико-семантичної системи української мови кінця ХХ-поч. ХХІст. із відповідним періодом минулого століття (кін.ХІХ-поч. ХХст.), внаслідок чого зроблено висновок про те, що багато в чому аналізовані періоди подібні: українська мова має статус державної, спостерігається проникнення великої кількості запозичень, активізувалися процеси термінотворення та кодифікації лексичних норм тощо. Але якщо основна увага дослідників початку ХХст. зосереджувалася головним чином на збиранні слів, а також на штучному творенні номінативних одиниць, то основним питанням сучасного мовознавства є систематизація, упорядкування та стандартизація наявної лексичної бази.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14721
Appears in Collections:Наукові праці НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 1 Дячук.doc85 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.