Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13900
Title: Особливості оціювання енергоефективності проектів житлових будинків
Authors: Фаренюк Геннадій Григорович
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: житлові будинки
проектування
експлуатація
опалення
енергетична ефективність
теплова ізоляція
Issue Date: 2010
Publisher: Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.
Citation: Фаренюк, Г. Г. Особливості оціювання енергоефективності проектів житлових будинків / Г. Г. Фаренюк, Г. М. Агєєва // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2010. - № 5. - С.13-17.
Abstract: Наведено результати узагальнення даних проектної документації, які дозволяють отримати достатній обсяг інформації для оцінки ефективності використання енергоресурсів на опалення будинку під час його експлуатації. Отримані результати враховано при розробленні проекту ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації будинків».
Description: 1. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення [Текст]. – Чинні від 2006-01- 01. – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с. 2. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель [Текст]. – На заміну СНиП ІІ-3-79. – Чинні від 2007-04-01. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с. 3. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий [Текст]. – На замену СНиП ІІ-3-79. – Введены с 2003-10-01. – М., 2004. – 26 с. 4. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий [Текст]/Госстрой России. – М., 2004. – 139 с. 5. ТСН 23-304-99 Москва (МГСН 2.01-99) Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло-, водо-, электроснабжению [Текст]/ Правительство Москвы. – М., 1999. – 78 с. 6. ТСН 23-340-2003 Санкт-Петербург. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите [Текст]/ Правительство Санкт-Петербурга. – С.-Петербург, 2004. – 40 с. 7. Долгошева, О. Б. Проектная документация. Формы и принципы изложения [Текст]// О. Б. Долгошева/ Технологии безопасности и инженерные системы. - №4 (10). – 2006. – С. 56–58. 8. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації будинків[Текст]/ - К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 40 с. 9. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції [Текст] /Чинні від 2009-01-01. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 43 с. 10. Спикман М. Сравнение энергетических характеристик зданий в странах ЕС / М. Спиекман, Дик Ван Дийк// Энергосбережение. – 2009. – № 5. – С.43–45. 11. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи : довідник / С. Ф. Вольфф, Г. Онищук, Л. Вуллкопф та ін..; Держ. наук.-дослідн. та проектновишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція», Deutsche Energie-Agentur GmbH, Instituts Wohnes und Umwelt GmbH (IWU). – К., 2006. – 144 с. 12. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва [Текст]. – На заміну ДБН А.2.2-3-97. – Чинні від 2004-07-01. – К.: Укрархбудінформ, 2004. – 35 с. 13. ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів [Текст]. – Чинні від 2008-10-01. – К.: Укрархбудінформ, 2008. – 13 с. 14. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації. – На заміну ДСТУ А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93). – Чинні від 1999-10-01. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 57 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13900
ISSN: 2218-1849
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecee_2010_5_5 (1).pdf356.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.