Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13862
Title: Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці
Authors: Остапенко, Леонід Олексійович
Keywords: процесуальне провадження
адміністративна відповідальність
Issue Date: 26-Mar-2015
Publisher: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Л.О. Остапенко. — К., 2015. — 23 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному вивченню матеріальних і процесуальних основ адміністративної відповідальності в галузі охорони праці. У роботі досліджено матеріальні основи адміністративної відповідальності, її еволюційний розвиток та застосування відповідальності за адміністративно-карні правопорушення, вчинені в галузі охорони праці. Розглянуто сутність, ознаки та значення охоронної функції адміністративної відповідальності щодо захисту прав, свобод і законних інтересів учасників трудових правовідносин. Охарактеризовано особливості об’єктно-суб’єктних ознак адміністративного правопорушення як різновиду протиправних дій чи бездії, що посягають на трудові правовідносини в галузі охорони праці. Встановлено, що адміністративні покарання за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці, у вигляді адміністративного штрафу на сьогодні є незначними і не відповідають змінам, що відбулися у соціально-економічній сфері України. Шляхом аналізу з’ясовано тотожності та розмежування адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені в галузі охорони праці, з іншими видами юридичної відповідальності. Розглянуто зміст та рівні профілактики адміністративних правопорушень, що вчиняються в галузі охорони праці. Запропоновано низку пропозицій і рекомендацій, пов’язаних зі змістом процесуальних основ адміністративної відповідальності за правопо¬ру¬шення, вчинені в галузі охорони праці; з’ясовано поняття і сутність провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі охорони праці. Проведений порівняльний аналіз співвідношення провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені у галузі охорони праці, з іншими видами юридичної відповідальності, свідчить про наявні розмежування та подібності у процесуальному провадженні, усунення яких можливе лише на законодавчому рівні. Теоретично обґрунтовано і запропоновано заходи забезпечення провадження та шляхи його удосконалення при розгляді справ про адміністративні правопорушення, вчинені в галузі охорони праці.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13862
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Остапенко Л.О..docАвтореферат203.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.