Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13567
Title: Особливості побутування українського фольклору в поліетнічному середовищі
Authors: Телеуця, Валентина Василівна
Keywords: етнокультурна ситуація, контамінація
Issue Date: 2009
Publisher: Сучасний погляд на літературу: Зб. наукових праць. - К.: ДП «Інформ. – анал. агенство», 2009. – Вип.12. – С. 219 – 231.
Citation: Групову національно-культурну самосвідомість Північного Причорномор’я, вужче Українського Подунав’я, не можна пояснити тільки поточними економічними й політичними процесами – вона має глибші корені.
Abstract: У статті виявляються особливості побутування українського фольклору (обрядового та ліричного) в поліетнічному середовищі. Визначається етнокультурна ситуація в регіоні, що зумовлює контамінацію та дифузію пісень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13567
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Телеуця 4.pdfОсновна стаття180.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.