Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12872
Title: Прогностична оцінка надійності та безпеки "ЕС" на основі теорії організації складних систем
Authors: Ковальов Юрій Миколайович
Kovaluov Yuri
Ковалев Юрий Николаевич
Аксьонов О.Б.
Aks'onov O.
Аксенов О.Б.
Keywords: Ергатичні системи (ЕС)
теорія організації складних систем
Issue Date: 1998
Abstract: Кількісна оцінка якості ергатичних систем (ЕС) шляхом аналізу критич-них шляхів зважених графів діяльності оператора потребує громіздких розра-хунків і натурних вимірювань, які не завжди можуть бути здійснені в ході про-ектування. В цьому випадку корисними є прогностичні експерес-оцінки, здатні охопити велику кількість варіантів компонування ЕС. Їх обгрунтованість ви-пливає з ізоморфізму організації відкритих складних систем, закономірностей сприйняття, розпізнавання і прийняття рішення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12872
Appears in Collections:Доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Без_пол-98.pdf124.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.