Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11146
Title: Психофізіологічне обґрунтування соціоло- гічних проблем при підготовці льотно-технічного складу та їхній вплив на безпеку польотів
Authors: Ситник, Олександр Георгійович
Соломатіна, М.Ю.
Issue Date: Apr-2013
Publisher: К.: НАУ.
Abstract: У роботі проаналізовані різні підходи до вирішення проблем безпеки польотів через взає-мовплив, взаємозалежність і взаємодію складових факторів впливу зовнішнього середовища на людину, а також за допомогою психофізіологічного обґрунтування соціологічних проблем при пі-дготовці льотно-технічного складу. Розкрито механізм досягнення максимального наближення розроблених моделей до реальних соціальних систем, що досліджуються, тому вони повинні відпо-відати сучасним вимогам науки. Проведено науковий аналіз тенденцій розвитку такого перспективного наукового напрямку як створення більш ефективних рішень проблем за допомогою психофізіологічного обґрунтування соціологічних проблем при підготовці льотно-технічного складу та розглянуто їхній вплив на безпеку польотів, чим існуючі сьогодні. Пропонується принципово новий підхід до вирішення проблем в цивільної авіації і обґрунтування їхнього впливу на оцінку безпеки польотів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11146
Appears in Collections:Тези доповідей кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez_22_V.pdfМатеріали XΙΙΙ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Політ-2013».666.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.