Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11125
Title: ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ АВІОНИКІ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ ЇХ ОЦІНКИ
Authors: Прасолова, К
Keywords: ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
Issue Date: 2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Теоретичні аспекти виникнення проблем оцінки ефективності засобів авіонікі є актуальною темою вивчення. Вирішення проблем впливу показників ефективності функціонування складних систем авіоникі та особливості критеріїв їх оцінки, їх вплив на якість функціонування потребує роз'яснення багатьох теоретичних моментів. Проявлення показників ефективності функціонування складних систем авіоникі та особливості критеріїв їх оцінки обумовлюються неможливістю вирішення проблем оптимальності процесів розробки, проектування, експлуатації, обслуговування, або ремонту за допомогою програмно-апаратних засобів обробки зображень і без допомоги розробленої теорії візуалізації та використання сучасних досліджень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11125
Appears in Collections:Тези доповідей кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez_33_W.pdfтези 2013242.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.