Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11109
Title: Соціальна група субкультури:типологічний аналіз структурної архітектоніки
Authors: Настояща, Катерина Василівна
Keywords: субкульту ра, кул ьтурна модел ь, с оціал ьна г рупа, соціальні кордони, інституал із ація .
Issue Date: 2014
Abstract: У статті в ракурсі топологічного аналізу розглянуто соціальну групу субкультури, яка відобра- жається у соціальному вимірі простору суспільства як певна референтна соціальна група, що має еліту на чолі з лідером і власні, достатньо гнучкі соціальні кордони, якісні характеристики яких є умовою адекватної взаємодії із зовнішньокультурним середовищем, що є і фактором ефективного функціонування субкультури. Автор пропонує власну типологію субкультур і ґрунтовно аналізує ієрархічно-просторову структуру соціальної групи, яка утворюється різними рівнями прихильності. Розглянуто також специфіку інституалізації субкультури. Так, прямуючи до експансії, в процесі інституалізації соціальна група субкультури набуває і статусу соціальної організації, яка легітимізує її діяльність, сприяючи поліканальному впливу на зовнішньокультурний простір фактом розширення спектру культурних презентацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11109
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політичних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf513.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools